Street Style Shoot for Akris Punto
Street Style Shoot for Akris
Vogue.com Shoot for Akris

Bag Mood Shoot for Comtesse
Bag Mood Shoot for Akris
Pottery for Endiadi Ceramic
Fashion Week Paris with Akris